σάρισα

Δόρυ της μακεδόνικης φάλαγγας. Είχε μήκος 5-6 μέτρων και αιχμή μήκους 10 εκ. Κατασκευαζόταν από στερεό ξύλο κρανέας. Τη σ. καθιέρωσε ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος B’.
* * *
η, ΝΜΑ, και σάριττα Μ
(στην αρχ. Ελλ.) μακρύ δόρυ, μήκους 6 περίπου μέτρων, από ελαφρό και εύκαμπτο ξύλο, που χρησιμοποιούσαν οι οπλίτες, οι λεγόμενοι πεζέταιροι τής μακεδονικής φάλαγγας, και το οποίο εισήγαγε ο πατέρας τού Μεγάλου Αλεξάνδρου Φίλιππος Β'.
[ΕΤΥΜΟΛ. Λ., άγνωστης ετυμολ., η οποία προέρχεται από κάποιον τ. τής μακεδονικής διαλέκτου. Την λ. δανείστηκε η Λατινική, πρβλ. λατ. saris(s)a].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σάρισα — σάρῑσα , σάρισα sarissa fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σάρισα — η μακρύ δόρυ των αρχαίων Μακεδόνων …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Сариса — (σάρισα, σάρισσα) длинное ударное копье, пика; впервые употреблялась в македонских войсках со времени Филиппа, отца Александра; Диодор называет С. изобретением этого царя. Впоследствии была усвоена греками. По длине и способу употребления С.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • σαρισσῶν — σάρισα sarissa fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σαρίσσαις — σάρισα sarissa fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σαρίσσης — σάρισα sarissa fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σαρίσσῃ — σάρισα sarissa fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σάρισσα — σάρισα sarissa fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σάρισσαι — σάρισα sarissa fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σάρισσαν — σάρισα sarissa fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.